Miljö

Hem  >>  Om Gunnar Ahlman & Co AB  >>  Miljö

Vi tänker på miljön

Miljön är viktig för oss och vår maskinpark drivs med tryckluft. Vi använder oss enbart av godkända och miljöklassade smörjfetter, oljor, avfettning, rengöringsmedel mm.

Allt emballage som tape, kartonger, påsar och wellpapp är återvinningsbart/återvunnet samt att allt träemballage så som EUR-pall och kragar är återvunnet/begagnat. Det skrot som blir över vid tillverkningen sorteras och skickas till återvinning för att bearbetas till nya metallprodukter. Alla våra produkter som uttjänat sitt syfte går att återvinna hos er närmsta återvinningsstation och är inte klassade som miljöfarligt avfall utan sorteras som vanligt metallskrot.

Miljödatablad finns till allt det material vi använder.

Alla våra produkter är rekommenderade hos www.byggvarubedomningen.se.
Om ni har frågor angående vårt miljötänk är ni välkomna att ta kontakt med oss.